Uw behandelend specialist heeft u op de wachtlijst voor een operatie geplaatst. Voordat we een operatiedatum met u inplannen is het noodzakelijk dat de anesthesioloog uw medische situatie beoordeeld. Dit wordt tijdens de preoperatieve screening gedaan.

Er vind een gesprek en lichamelijk onderzoek plaats. U ontvangt hiervoor een afspraak.

Tijdens de preoperatieve screening ontvangt u informatie over de diverse anesthesietechnieken, zoals een narcose, ruggenprik of plaatselijke verdoving. U krijgt ook advies over uw medicatiegebruik, indien u deze gebruikt. Om u goed te kunnen adviseren hebben wij een Actueel Medicatie Overzicht van uw apotheek nodig. Dit overzicht mag maximaal 3 maanden oud zijn. U kunt deze bij uw apotheek opvragen, en brengt deze mee naar uw afspraak. Als u geen medicijnen gebruikt is dit niet nodig.

Als uw medische situatie goed wordt bevonden kunnen wij de operatie inplannen.