Niels Baas ontwikkelde zijn speciale belangstelling voor het kniegewricht al tijdens zijn opleiding tot orthopedisch chirurg in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Hij studeerde  Geneeskunde in Rotterdam. 

Van 2004 tot 2009 werkte hij als orthopedisch chirurg in het Flevoziekenhuis te Almere, met als aandachtsgebieden knie en schouder. In 2009 stapte hij over naar het Hagaziekenhuis, locatie Sportlaan om als fulltime kniechirurg samen te werken met zijn tevens gesubspecialiseerde collega’s. 

Innovatie staat naast solide patiëntenzorg hoog in het vaandel, blijkend onder meer uit participatie in klinisch onderzoek naar het hechten van acute kruisband rupturen en de (door)ontwikkeling van een bewezen type knieprothese.

Nevenactiviteiten
Lidmaatschappen
  • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
  • Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie (NVA)
  • Werkgroep Knie van de NOV
  • American Association for Orthopaedic Surgeons (AAOS)
  • Nederlandse Vereniging van Traumatologie (NVT)
Geselecteerde publicaties, voordrachten en onderzoek
  1. Barbotage van een idiopathische calcificatie in het mediale collaterale ligament van de knie. Marnix J.N. Niggebrugge, Pol E. Huijsmans en Niels R.A. Baas Ned.Tijdschrift voor orthopedie, 2011
  2. Cardiovascular effects of the novel potassium channel opener bimakalim in conscious pigs after myocardial infarction: a comparative study with nicorandil. van Woerkens LJ, Baas NR, van der Giessen WJ, Verdouw PD. Cardiovasc Drugs Ther. 1992 Aug;6(4):409-17.