Frank Faber heeft zich sinds 2007 volledig toegelegd op de behandeling van voet en enkel afwijkingen. Hij is daarmee één van de weinige full-time voet/enkel chirurgen in Nederland.

Hij studeerde geneeskunde aan de Rijks Universiteit Utrecht. Na het vervullen van de militaire dienstplicht volgde hij zijn opleiding tot orthopedisch chirurg in het Maxima Medisch Centrum te Veldhoven. Hij vestigde zich als algemeen orthopedisch chirurg in oktober 1995 in het Leyenburg Ziekenhuis in Den Haag. Vóór zijn specialisatie heeft hij een Fellowship Reconstructive Foot and Ankle Surgery gevolgd bij Dr. S.T. Hansen in het  Harborview Medical Centre, Seattle, USA.

In april 2003 promoveerde Frank Faber aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam op het proefschrift: “Hallux valgus and the first tarsometatarsal joint: clinical and  biomechanical aspects”.

Nevenfuncties

  • Secretaris van de DFAS van juni 1998 – januari 2009
  • Lid van het het Educational Committee van de EFAS van 2006 – 2011
  • Reviewer voor het tijdschrift  Foot and Ankle Surgery 2011-2019

Lidmaatschappen

  • Nederlands Orthopaedische Vereniging NOV
  • DFAS (Dutch Foot and Ankle Society)
  • EFAS (European Foot and Ankle Society)
  • NVOT (Nederlandse Vereniging voor Orthopedische Traumatologie)
  • Sinds 2015: erelid van de DFAS  

Geselecteerde publicaties

Nationaal en internationaal gaf hij talloze voordrachten op het gebied van voet en enkel afwijkingen aan collega orthopeden, orthopedisch chirurgen in opleiding, huisartsen, fysiotherapeuten, gipsmeesters en podotherapeuten. Hij werkte mee aan 31 publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften.