Onderzoek: Fysiotherapie na een totale knie of heup prothese, het PATIO onderzoek  

Een gewricht-vervangende ingreep van de knie en heup is een effectieve behandeloptie voor knie- of heupartrose. Een totale knie- en heupprothese is één van de meest succesvolle orthopedische ingrepen. Binnen de revalidatie na een gewricht-vervangende ingreep speelt fysiotherapie een belangrijke rol. In de praktijk zien we veel variatie wat betreft inhoud en duur van de fysiotherapeutische behandeling. Binnen deze studie willen we onderzoeken wat de meest optimale vorm van fysiotherapie is wat betreft inhoud en duur.

Downloads:

Toestemmingsformulier Aanvullende informatie Medisch-wetenschappelijk onderzoek