Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en wordt gestreefd naar de grootste mate van volledigheid in het verstrekken van informatie voor zover dit langs electronische weg mogelijk is, kan door ons geen garantie worden geboden dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website of aan langs electronische weg verstrekte adviezen kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen.

 Orthopedieteam.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het Internet.

Voor gerichte adviezen raden wij u aan een afspraak te maken voor het poliklinisch spreekuur van de orthopedisch chirurg.

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.