Aan de buiten enkel lopen 2 pezen die ervoor zorgen dat er een correctie optreedt als iemand zijn enkel dreigt te verzwikken. Van deze functie merken we doorgaans niets, behalve als het misgaat. Je kan dan je enkelbanden verrekken of scheuren, maar soms gebeurt er iets bijzonders, dan gaat je peroneus pees uit de kom, en verschiet dan om de enkelknobbel heen. (Zie afbeelding 1). Daarna kan het blijven optreden ook bij iets eenvoudigs als je de buitenkant van de voet optrekt. Dat kan ook pijn (blijven) doen.

Als het de eerste keer gebeurt, dan is de behandeling als bij een verrekte of gescheurde enkelband. Gebeurt het vaker dan kan een operatie de oplossing zijn.

Afbeelding 1. Geluxeerde peroneuspees

Operatie
De operatie komt er technisch op neer dat het gootje waar de pees om de enkel knobbel loopt iets dieper gemaakt wordt (zie afbeelding 2) en dat de band die de pees op zijn plaats moet houden weer strak getrokken wordt. De operatie kan in dagbehandeling met een ruggenprik of met narcose worden uitgevoerd. Voor pijnbestrijding worden algemene pijnstillers voorgeschreven en soms ook een tijdelijke zenuwblokkade met een langwerkend verdovingsmiddel, een ‘enkelblock’.

Afbeelding 2. Nieuw gootje voor de pees

Nabehandeling
Na de operatie moet het geheel beschermd worden: 2 weken een onderbeengipsspalk, er mag niet op gelopen worden, dus alleen met 2 krukken of iets dergelijks. Daarna 2 weken lopen met een onderbeengips en tot slot 2 weken met een flexibel gips lopen. Gedurende de eerste 4 weken wordt een medicament tegen trombrose voorgeschreven (wij gebruiken 1 maal daags een onderhuids prikje met het middel Nadroparine).

Complicaties
Aan elke operatie is een (klein) risico van complicaties verbonden, de meeste genezen vanzelf, soms is er een extra behandeling voor nodig. Het gaat om trombose, wondinfectie, vertraagde wondgenezing, gevoelsverlies bij de wond, mislukken van de operatie.