Bij een calcaneus osteotomie wordt het hielbeen doorgenomen om een afwijkende stand in de achtervoet te corrigeren. De twee botstukken van het hielbeen worden in gecorrigeerde positie aan elkaar gezet, zodat de achtervoet weer recht komt te staan en/of de achtervoet weer de juiste vorm krijgt of een betere richting van de belastende krachten doorgeeft.

Waarom een stand correctie?

Een afwijkende stand van het hielbeen kan samenhangen met een platvoet of een holvoet. Ook kan het gewricht erboven (het enkelgewricht) scheef belast worden waardoor er slijtage ontstaat. Een andere reden kan zijn dat de scheefstand veelvuldig zwikken veroorzaakt.

Redenen om een stand correctie van het hielbeen te doen zijn:
1. Een holvoet met klachten (zie holvoet)
2. Een platvoet met klachten (zie platvoet)
3. Slijtage van de enkel met scheefstand (zie slijtage van de enkel)

Slijtage van de enkel met scheefstand

Indien het hielbeen scheef staat wordt het enkel gewricht aan één kant veel meer belast en kan er slijtage optreden aan één zijde van de enkel. Het kan dan zijn dat de andere kant van dat gewricht nog in (redelijk) goede conditie is. Door het hielbeen door te nemen en in een nieuwe stand vast te zetten wordt beoogd de belasting meer door de niet versleten zijde van het gewricht te laten lopen.

Het doel is met deze (kleine) operatie de klachten te verminderen. Een tweede doel is om een grote en definitieve operatie voor slijtage van de enkel, nl. een prothese of het vastzetten van de enkel (zie slijtage van de enkel) uit te stellen. Het verbeteren van de stand van het hielbeen kan ook noodzakelijk zijn als voorbereiding op het plaatsen van een enkelprothese.
Mocht deze ingreep eventueel onvoldoende hebben geholpen bij slijtage van de enkel met scheefstand dan kan altijd later alsnog een tweede, definitieve operatie gedaan worden: prothese of artrodese (zie slijtage van de enkel).

De operatie (stand correctie hielbeen: calcaneus osteotomie)

Er wordt er aan de buitenzijde van het hielbeen een snee gemaakt, waarbij het hielbeen wordt doorgenomen. Het hielbeen wordt vervolgens in de nieuwe positie vastgezet met één of twee schroeven. Deze houden de twee botstukken op elkaar maar zijn niet stevig genoeg om onbeschermd op te kunnen staan: hiervoor moet het bot eerst weer in de nieuwe positie vastgroeien. Het hielbeen wordt tot die tijd beschermd met een gips, twee weken onbelast gips gevolgd door 4 weken loopgips. De procedure vindt in dagbehandeling plaats.

Revalidatie en complicaties

U wordt vooraf op de poli van Bergman Clinics uitgebreid geïnformeerd over het traject na de operatie en de mogelijke complicaties die met de operatie gepaard zouden kunnen gaan.
Na afloop van de operatie wordt er een gipsspalk aangelegd die het hielbeen beschermt. U mag de eerste 2 weken niet belasten op het gips en moet dus met 2 krukken lopen. Na twee weken wordt deze gipsspalk gewisseld voor een lichter onderbeen gips, waarmee gelopen mag worden, totdat het hielbeen voldoende geheeld is. Dit loopgips is meestal voor 4 weken. Gedurende de gipsperiode (totaal dus 6 weken) wordt trombose profylaxe in de vorm van fraxiparine gegeven: dit zijn injecties om het ontstaan van trombose te voorkomen. U dient deze prikjes zelf toe. Na de gipsperiode volgen nog enkele weken fysiotherapie, met name oefentherapie. Bij de fysiotherapie leert u beweeglijkheid en kracht ter herwinnen aan de geopereerde voet/enkel en te lopen met een normaal afwikkel-patroon.

Net als bij elke operatie, bestaat er de kans dat er complicaties optreden als gevolg van de operatie. Ondanks dat de orthopedisch chirurg uiterst steriel werkt bestaat er altijd een kans op infectie. Ook kan het gevoel op de huid rondom de wond wat anders zijn of er kan een plekje met gevoelloosheid aan de voet ontstaan, omdat een huidzenuwtje verkleefd of beschadigd kan raken door de ingreep. Soms duurt de wondgenezing langer dan gemiddeld. Overigens is de kans hierop bij rokers aanzienlijk groter. Dit geldt ook voor het ontstaan van trombose, die bij uitzondering tóch kan ontstaan, ondanks de fraxiparine prikjes. Hoe u deze risico’s tot een minimum kunt beperken hoort u allemaal op de poli van Bergman Clinics.

Meer weten?
Maak een afspraak voor de polikliniek in Rijswijk bij bewegingszorg.rijswijk@bergmanclinics.nl
of bel het Bergman Contact & Service Center: 088 9000 500

Standscorrectie van het hielbeen

Download de informatie rondom uw operatie